Revízie

 • Revízie el. zariadení v zmysle STN 33 200-6
 • Revízie bleskozvodov v zmysle STN 34 1390 a STN EN 62305-3
 • Revízie a kontroly elektrického ručného náradia v zmysle STN 33 1600
 • Revízie a kontroly spotrebičov počas ich používania v zmysle STN 33 1610
 • Revízie pracovných strojov v zmysle STN EN 60204-1
 • Revízie elektrických zabezpečovacách systémov v zmysle STN P CLC/TS 50131-7
 • Systémy, ktoré montujeme

  Hore Domov Kontakt

  CIO Systems Ing. Peter Vido | © 2012